Confidenţialitatea datelor

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți, alții în afară de firmele de curierat/Poșta Română care intermediază livararea comenzii, și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (procesarea și livrarea comenzii).
 
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Fine Crafts CS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.
 
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa societății noastre.
 
Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.
Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.
 
 
SC Fine Crafts CS SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.finetools.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.finetools.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare de către autoritățile competente.
 

Datele minime necesare pentru expedierea în siguranță a comenzilor sunt:

♦ nume și prenume

♦ adresa de mail

♦ un număr de telefon valabil

♦ datele de facturare / adresa de facturare (datele de facturare pot fi trecute în rubrica de mesaje, înainte de finalizarea comenzii)

♦ adresa de livrare (în cazul comenzilor cu livrare prin Poșta Română, adresa de livrare trebuie să coincidă cu adresa din buletin, în caz contrar, se poate livra coletul numai prin serviciul de Post Restant al Poștei Române)

Livrare

Livrăm rapid în toată ţara prin: Fan Courier sau GLS la tariful unic de 19 lei (indiferent de greutate) | Sau puteți ridica personal produsele din magazinul nostru (Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 49)

Contactați-ne

0745 858 618 (L-V, 10:00 - 16:00)
Orar showroom Timișoara: L-V, 10:00 - 18:00
office@finetools.ro